woensdag 25 juli 2012

Tijdelijk geldgebrek oplossen met minilening van payday

Heb je te kampen met een beperkt en tijdelijk geldgebrek? Geen probleem, met een minilening of flitskrediet van Payday.be kun je dit tijdelijk probleem binnen de kortste keren oplossen. Dat is sinds kort ook in ons land mogelijk. Zo'n minilening of flitskrediet aanvragen is erg eenvoudig. Je doet je aanvraag uitsluitend online en zijn weinig of geen formaliteiten nodig.

Een beperkt en tijdelijk geld-
tekort kun je oplossen met een
mini-lening van Payday.be
Iedereen heeft al wel eens met een beperkt en tijdelijk geldtekort af te rekenen. Zoiets kan altijd gebeuren. Wanneer je om een of andere reden je loon te laat gestort kreeg, je een onverwachte factuur dringend moet betalen of bijvoorbeeld bij de start van het nieuwe schooljaar. Schoolgaande kinderen kosten geld en precies omdat je weet dat je geldgebrek beperkt en van tijdelijke aard is, is zo'n minilening of flitskrediet van Payday.be dé geknipte oplossing. Deze kredietverlener staat leningen toe voor een bedrag dat varieert tussen de 50 en 600 euro met een looptijd van maximum 30 dagen. Om een moeilijke periode te overbruggen is dit zeker een passend alternatief!

Weinig of geen voorwaarden

Een bijkomend voordeel van zo'n minilening is ongetwijfeld dat je leningsaanvraag onmiddellijk en met weinig of geen voorwaarden wordt behandelt. Om zo'n minilening van payday.be vast te krijgen moet je in België gehuisvest en minstens achttien jaar oud zijn, je moet hier ook over een zichtrekening beschikken en je moet aantonen dat je wel degelijk in staat bent het geleende bedrag na maximum 30 dagen te kunnen terug betalen. Zelfs een vermelding op de zwarte lijst van de Nationbale Bank is voor Payday geen bezwaar.Voor zo'n kleine bedragen is men immers niet verplicht om die zwarte lijst te raadplegen.

Tot maximum 600 euro direct op rekening

Vergeet nooit dat geld lenen, geld
kost,ook bij Payday.be
Niet is gemakkelijker dan een aanvraag voor zo'n minilening van Payday.be. Wellicht nog dezelfde dag van je aanvraag wordt het flitskrediet online goedgekeurd en enkele ogenblikken later staat het geleende bedrag ook op je rekening en kun je er vrij over beschikken.

Geld lenen kost geld

Vergeet bij dit alles niet dat geld lenen, geld kost en dat is uiteraard ook bij Payday.be het geval. Omdat het over zo'n beperkt bedrag en tijd gaat, valt de rente nog wel mee. Leen je 100 euro dan betaal je bij Payday.be na maximum 30 dagen 120 euro, een minilening van 200 euro wordt na 30 dagen 240 euro.

Aanvaardbaar of niet?

Is zo een minilening of flitskrediet bij Payday.be aanvaardbaar of niet? Dat hangt uiteraard van persoon tot persoon en van de omstandigheden af. Wil of kan je bij familie of vrienden niet lenen en is je geldgebrek beperkt en van tijdelijke aard, dan is een minilening van Payday.be een geschikt alternatief. Over een korte periode van 21 dagen is de rente beperkt. Dat is anders op jaarbasis, maar voor een korte periode is een flitskrediet van
Payday.be een oplossing.dinsdag 30 augustus 2011

Tweede hypotheek voor extra financiële ademruimte

Je wil je woning verbouwen, renoveren of onderhoudswerken uitvoeren maar je budget is ontoereikend? Je hebt een tweede woning op het oog die je wil kopen, maar je eerste is nog niet verkocht? Dan biedt een tweede hypotheek op je huidige woning uitkomst. Met een tweede hypotheek beschik je over meer financiële ademruimte, en kan je lenen tegen een relatief voordelige tarief. In welke omstandigheden is zo'n tweede hypotheek of krediethypotheek, aan te raden en wegen de voordelen wel op tegen de nadelen?

Is het aangaan van een tweede hypotheek de meest aangewezen manier om als eigenaar een extra lening aan te gaan? Als eigenaar kan je een tweede hypotheek afsluiten op de gerealiseerde meerwaarde van je huidige woning. Je kan het extra kapitaal voor allerlei doeleinden gebruiken. Zo een tweede hypotheek wordt in vele gevallen gebruikt voor het uitvoeren van noodzakelijke renovatie- of verbouwingswerken. Je kan deze extra financiële injectie ook gebruiken voor het kopen van een tweede woning, in afwachting dat je huidige woning nog niet is verkocht. De rente van je tweede hypotheeklening is gedurende twee jaar ook fiscaal aftrekbaar.

Relatief voordelig lenen

Vooraleer je een definitieve beslissing neemt, moet je de voor- en nadelen van een tweede hypotheek grondig afwegen. Wil je voor de een of andere reden een lening afsluiten, dan komt een tweede hypotheek of het verhogen van de bestaande alvast stukken voordeliger uit dan een persoonlijke lening. Gebruik je een tweede hypotheek voor de financiering van verbouwingswerken, dan ook mag je de rente fiscaal aftrekken omdat, als gevolg van de verbouwingswerken, je woning in waarde is gestegen.

Tweede hypotheek afsluiten kost ook geld

Het klinkt mooi, maar besluit niet zomaar hals over kop een tweede hypotheeklening af te sluiten, dat kost immers ook geld. Lang niet iedereen komt overigens voor zo'n tweede hypotheeklening in aanmerking. Om die te kunnen afsluiten, moet je voldoende kunnen lenen op je maandinkomen. Zo wil de kredietverstrekker zoveel mogelijk risico's op wanbetaling uitsluiten. Voor zo'n krediethypotheek is de tussenkomst van een notaris noodzakelijk. Hij moet immers de meerwaarde van je huidige woning bepalen. En daar zijn uiteraard notariskosten, en ook dossierkosten aan verbonden.Business boeken (300x250)
  zondag 7 augustus 2011

Sociale leningen niet altijd goedkoopst

Een recent onderzoek van verbruikersorganisatie Test- aankoop zorgde voor verrassende resultaten. Volgens de verbruikersorganisatie zijn hypothecaire leningen bij heel wat sociale kredietinstellingen duurder dan algemeen werd aangenomen.

In vele gevallen ligt de rentevoet bij deze sociale kredietmaatschappijen verrassend heel wat hoger dan bij de klassieke banken. Kijken en vergelijken doet ook hier dus geld besparen. En het verschil tussen een  goedkope en duurdere hypothecaire lening scheelt al vlug méér dan de bekende slok op een borrel. Vlaams minister van  Wonen Freya Van den Bossche betwist de resultaten van Test- aankoop. Volgens haar vergeleek de verbruikersorganisatie hun hypothecaire tarief dat de banken aan hun beste klanten toekennen met het duurste hypothecair tarief van sociale kredietmaatschappijen. Volgens Test- Aankoop werd het spel eerlijk gespeeld. Eén ding is bij dit alles duidelijk: kies voor je hypothecair krediet niet meteen voor een sociale kredietmaatschappij, maar klop zeker ook aan bij je vertrouwde bankinstelling vooraleer een definitieve keuze te maken.Business boeken (300x250)

vrijdag 29 juli 2011

Een studentenlening is een goede investering

Het leven van een student is niet altijd zo gemakkelijk als het eruit ziet. Studeren kost veel geld, en wat als jouw ouders niet altijd de nodige financiële middelen ter beschikking hebben om jouw hogere studies te bekostigen? Een studentenjob? Dat is slechts een tijdelijke oplossing, want erg beperkt in tijd. En in  economisch minder goede tijden is het zéker als student verre van  gemakkelijk een (deeltijde) job te versieren. Vele studenten combineren werk en studie, maar wat als je geen job vinden en toch jouw studies wilt beëindigen? Een studentenlening misschien? Kan een student in België een studentenlening aangaan, en welke voorwaarden zijn aan zo'n studentenlening gekoppeld?


Het leven van een student is in  niets meer te vergelijken met dat van vroeger. Er zijn niet alleen jouw  colleges die veel kosten, er zijn jouw vrienden, er is het drukke uitgaansleven, jouw vele sociale contacten, de verenigingen, jouw gsm- en internetrekening, de huur van jouw kot en  ga zomaar door. De rekening loopt zo hoog op, dat steeds meer en meer ouders niet meer kunnen instaan voor het financieren van de hogere studies van hun kinderen. In Nederland is het afsluiten van een studentenlening de gewoonste zaak van  de wereld, maar ook in België kijken we niet langer op van  studenten die een lening afsluiten om hun studies en hun rekeningen te betalen.Banken lenen wat graag aan studenten


Zo'n studentenlening betekent voor velen een geschikt alternatief. Meestal vormt het afsluiten van een studentenlening geen enkel probleem. Banken zien studenten wat graag komen. Voor hen  is het verlenen van een studentenlening een goede investering. Een bank die zich specialiseerde in het verlenen van studentenleningen is de Kredietbank. Je kan  bekomt alle informatie over een studentenlening op http://www.kredietbank.be/. Vooraleer je als jongere een studentenlening afsluit, moet je eerst alle pro en contra's goed tegen mekaar afwegen. Lenen kost, geld en ook een studentenlening moet je tijdig terug betalen.


Studentenlening afbetalen tot 25 jaar na jouw studies


Een studentenlening biedt vele voordelen. De rente op deze lening ging de laatste maanden wel fors omhoog, maar is nog altijd stukken lager dan een klassieke lening. Je kan er zelfs voor kiezen jouw lening pas terug te betalen vanaf het ogenblik dat je afgestudeerd bent. Een studentenjob is uiteraard een geschikt alternatief, maar is niet altijd voor iedereen weggelegd. Met een studentenjob heb je ook veel minder tijd om te studeren. Zijn jouw studies succesvol afgerond, dan heb je in vele gevallen nog vijftien tot zelfs vijfentwintig jaar tijd om jouw studentenlening af te betalen.


Leen nooit meer dan nodig

Leen nooit meer dan je écht nodig hebt. Doe je dat toch, dan is de kans groot dat je de studentenlening niet tijdig kunt terug betalen. Er zijn studenten of ex- studenten die uiteindelijk een nieuwe lening moeten afsluiten, om hun studentenlening tijdig te kunnen betalen. Zo kom je al vlug in een vicieuze cirkel terecht, die je slechts moeizaam kan doorbreken.


Lening afsluiten bij hogeschool of studietoelage

De laatste jaren jaren verlenen steeds meer hogescholen en universiteiten studenten de mogelijkheid om bij hun sociale dienst een renteloze studentenlening af te sluiten. Je neemt daarvoor best contact op de sociale dienst van jouw hogeschool of universiteit om samen de verschillende mogelijkheden te bespreken. Een andere uitstekend alternatief is een renteloze voorschot aanvragen op jouw studietoelage die door de Vlaamse Gemeenschap wordt verleend.Business boeken (300x250)

maandag 25 juli 2011

Goedkoop lenen met groene lening

Lenen kost geld. Leen dus nooit méér dan je tijdig kan terug betalen. Ben je van plan renovatiewerken aan jouw woning uit te voeren? Dan is de kans zeer groot dat je goedkoop kan lenen door het afsluiten van  een groene lening. Het betreft hier dus een milieuvriendelijke lening met als voornaamste doel energiebesparende renovatiewerken aan jouw woning aan te moedigen door goedkoop geld te verlenen. Deze groene leningen zijn  dan ook bijzonder populair, want zo'n groene lening biedt renoveerders vele voordelen. Hoe gaat het afsluiten van een groene lening praktisch in zijn werk,  en is zo'n groene lening altijd en voor iedereen intressant?

Wie ernergiebesparende renovatiewerken aan zijn woning wil uitvoeren, en van deze goedkope groene lening wil genieten, mag niet veel tijd meer verliezen. Verloopt alles volgens plan, dan kan je nog tot eind dit 2011 een groene lening aanvragen.

Wat is een groene lening?

Sinds de invoering van deze groene lening nu twee jaar geleden,  deden al ruim 50000 landgenoten beroep op zo'n groene lening. Per lening werd gemiddeld een bedrag van iets minder dan 15000 euro verleend, 15000 euro is het maximum bedrag dat je via een groene lening kan afsluiten. Gehuwden en wettelijk samenwonenden stijgt het bedrag van deze groene lening tot een maximum van 30000 euro per woning. Het minimum bedrag werd vastgesteld op 1250 euro. Een groene lening biedt ons dubbel voordeel. Je krijgt niet alleen een goedkope lening, je geniet zo ook van een belangrijk fiscaal voordeel.


Voordelen van een groene lening


Met deze groene lening wordt de interst verminderd met 1,5 procent. Betaal je belastingen, dan krijg je via jouw belastingsaangifte 40% van de betaalde intresten terug, of nog eens een extra vermindering met 1,8%. Je moet wél over een geldreserve beschikken, want op deze terugbetaling is het gemiddeld zo'n achttien maanden wachten.


Welke renovatiewerken komen in aanmerking?

Om van de voordelen van zo'n groene lening te kunnen genieten, moet je deze lening afsluiten met als enig doel renovatiewerken aan jouw woning uit te voeren met als doel het energieverbruik drastisch te verlagen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de vervanging van een oude verwarmingsketel, de installatie van zonnepanelen en van dubbele beglazing, dak- , vloer- en muurisolatie of bij het installeren van  thermostatische kranen. Ook het laten uitvoeren van een energie-audit komt voor een groene lening in aanmerking.

Hoe groene lening aan gaan?

Voor het afsluiten van een goedkope groene lening, kan je terecht bij jouw vertrouwde bankinstelling of bij een kredietinstelling. Deze zullen je de bonus automatisch toekennen. Ze zullen dit bedrag later van de overheid recupereren.


Voordelig als je over eigen kapitaal beschikt

Een groene lening is niet voor iedereen even voordelig. Beschik je over te weinig eigen kapitaal, dan heb je met zo'n goedkope groene lening weinig of geen voordeel. Betreft het jouw eigen woning en heb je geen lopende hypothecaire lening of een levensverzekering af te betalen? Dan is het voordeliger een hypothecair krediet van tien jaar met belastingsaftrek van de woonbonus voor jouw enige woning én een korting van 1,5 procent.Business boeken (300x250)

donderdag 21 juli 2011

Woonkrediet wordt duurder: kies voor een vaste rentevoet!

Het spook van de schuldencrisis drukt nu ook stilaan zijn stempel op tarieven die de banken aanrekenen voor hypothecaire kredieten. Door deze schuldencrisis gaat ook de Belgische en Nederlandse marktrente fors de hoogte in. Lenen voor een woning zal er de komende maanden dan zéker niet goedkoper worden, integendeel. Sta je op het punt een hypothecaire lening af te sluiten, ga dan zonder twijfel voor een vaste rentevoet, daar zal je de komende maanden beslist geen spijt van hebben.
Om het hoofd te bieden aan de crisis op de financiële markten, verhoogde de Europese Centrale Bank (ECB) haar rentevoeten. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de alle kredietvormen. Hypothecaire kredieten ontsnappen daar evenmin aan. Wijzigt de ECB haar rentetarieven, dan ondervinden we daar als consument ongetwijfeld de gevolgen van. Verwacht men een verhoging van de rentevoeten door de ECB, dan wapenen de banken zich daar tegen door de kortetermijnrenten waarmee deze banken zich herfinancieren, te verhogen.

Nadelige gevolgen voor variabele woonkredieten

Net als de rentetarieven voor termijndepositos, gaat de rente voor variabele hypotheekformules en het consumentenkrediet eveneens de hoogte in. Door het krediet duurder te maken, wil de ECB het spook van de schuldencrisis in de Europese gemeenschap aan banden leggen.

Kies voor een vaste rentevoet

Koester je bouwplannen, en wil je een hypothecaire lening aangaan, kies dan voluit voor een woonkrediet met een vaste rentevoet. Deze steeg de voorbije maanden met amper 0,3 procent, tegenover een stijging met 1,2 procent voor variabele rentevoeten. Wie eerder koos voor een vijfjaarlijks herzienbaar  hypothecair krediet, betaalde eind vorig jaar een rente van 3,82 procent. Zij moeten nu rekenen met een rentevoet van minimum 4,12 procent, en dit cijfer zal de komende maanden ongetwijfeld verder stijgen. Het is dan ook niet te verwonderen dat 75 procent van alle hypothecaire leningen met een vaste rentevoet worden afgesloten.Business boeken (300x250)zondag 17 juli 2011

Nu bestellen en straks betalen: lening met hoge intrest

Dankzij het groter aantal webwinkels en de grotere veiligheid, kopen we meer en meer online, van dagdagelijkse aankopen, over schoonheids- en verzorgingsproducten tot belangrijkere investeringen als electro, laptops, pc’s en televisietoestellen. Consumenten  doen dan ook meer en meer aan  uitgesteld betalen. Uitgesteld betalen is een vorm van lenen, en dat is zéker niet gratis. Ook een uitgestelde betaling moet stipt en dus tijdig terug betaald. Is de formule nu bestellen, later betalen,  wel zo aantrekkelijk als het ons wordt voorgesteld?


Webwinkels, supermarkten en grote (electro) ketens maken van de nood en deugd, en bieden ons de mogelijkheid tot betalen na ontvangst van onze bestelde producten, toestellen of diensten. Op die manier kopen ze consumenten met betalingsproblemen te lokken die ze anders nooit over de vloer kregen. Dankzij deze verkoopsstrategie verhoogt hun omzet aanzienlijk.

In één keer of gespreid betalen

Kiezen we voor uitgesteld betalen, dan hebben we als consument de keuze uit verschillende mogelijkheden. We kunnen ons aankoopbedrag éénmalig betalen op een vooraf afgesproken datum, of we opteren voor een gespreide betaling. De meerderheid kiest voor deze laatste mogelijkheid. Dan wordt onze uitgestelde betaling meestal omgezet in een doorlopend krediet, gekoppeld aan een erg hoge rente.

Uitgestelde betalingsperiode zonder rente

Bij een uitgestelde betaling wordt in principe géén rente aangerekend, wél adminitratiekosten, en hier wringt dikwijls het schoentje. Hoe langer we wachten met terug betalen, hoe hoger onze administratiekosten zullen oplopen.

Kredietverstrekker neemt betaling over

Er zijn ook heel wat kredietverstrekkers in ons land die uitgesteld betalen mogelijk maken. Deze werken meestal nauw samen met grote winkelketens. Deze kredietverleners betalen ons aankoopbedrag rechtstreeks aan de verkoper, en vorderen het op hun beurt van ons terug. Zit je financieel moeilijk, dan kan je met de kredietverlener een regeling treffen om het verschuldigde bedrag in enkele keren te betalen. Men gaat daar wat graag op in. In ruil voor deze betalingsfaciliteiten krijgen we immers een bijzonder hoge rente aangesmeerd.

Kies voor een andere oplossing

Een doorlopend krediet bij jouw vertrouwde bankier is in veruit de meeste gevallen stukken voordeliger. Ben je niet zéker jouw uitgestelde betaling in één keer te kunnen terugbetalen, kies dan voor een doorlopend krediet of zelfs een persoonlijke lening, in plaats van een gespeciliseerde kredietverstrekker in te schakelen. Kan je deze laatste niet tijdig terug betalen, dan zit je pas écht in de financiële problemen!Business boeken (300x250)