donderdag 7 juli 2011

Hoeveel mag ik lenen om tijdig kunnen terug te betalen?

Je zit wat krap bij kas, krijgt enkele rekeningen in de bus waar je niet op gerekend had, en om aan die moeilijke financiële periode het hoofd te kunnen bieden, verkies je een lening aan te gaan. Liever dat, dan bij familie of vrienden in het krijt te staan. Maar op welke manier kom ik te weten hoeveel ik mag lenen om het geleende bedrag tijdig te kunnen terug betalen?

We gaan geen lening aan van de ene minuut in de andere. Dat doen we wel overwogen, en nadat we
hebben nagegaan of we wel in staat zijn het geleende bedrag tijdig terug betalen. Slagen we daar niet in, dan zijn onze problemen immers niet te overzien. Een lening aangaan doen we zeker niet onvoorbreid. Onze beste raadgever daarbij is ongetwijfeld onze vertrouwde bankier. Die is het best op de hoogte van wat we financieel aankunnen. Vooraleer we onze zoektocht naar de meest voordelige lening starten, gaan we best na of we wel een lening kunnen aangaan.

Geleende bedrag hangt van persoonlijke situatie af

Dé vraag is ongetwijfeld welk bedrag we financieel aankunnen. "Hoeveel mag ik lenen?" is dé vraag die we ons vooraf moeten durven stellen. Daar is uiteraard geen getal op te plakken. Hoeveel we mogen en kunnen lenen, verschilt uiteraard van persoon tot persoon en van ieders financiele situatie. Hoeveel bedraagt ons maandelijks, vast inkomen? Welke vaste uitgaven staan daar tegenover? Is jouw financiële ruimte wel groot genoeg om nog een lening aan te kunnen en dus tijdig terug te betalen? Officiële kredietverleners zullen ons immers alleen dan een lening toestaan als ze er zéker van zijn dat we deze binnen de vooropgestelde termijn terug te betalen.

Private kredietverlener

Kunnen we via de officiële weg geen lening bekomen, dan rest ons enkel nog private kredietverleners. Of dit een goede oplossing is, is zeer de vraag. Private kredietverleners vragen meestal woekerintresten, of geven ons enkel een lening in ruil voor een zogenaamd onderpand of leengarantie. Zo een onderpand kan bijvoorbeeld een auto zijn of andere waardevolle voorwerpen zoals juwelen. Slagen we er niet in onze lening binnen de vooropgestelde termijn terug te betalen, dan zijn  we ook dit onderpand kwijt...

Bedrag lening berekenen via calculators

Hoe groot het bedrag is dat we mogen lenen, kunnen we op verschillende gespecialiseerde websites met zogenoemde calculators of modules berekenen. Sla het resultaat van zo'n berekening zeker niet in de wind.  Ga nooit boven het vooropgestelde maximum bedrag, dat biedt ons dan toch enige zekerheid over onze betaalmogelijkheden binnen de vooropgestelde termijn.Business boeken (300x250)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten