zondag 3 juli 2011

Geld lenen mogelijk ondanks vermelding zwarte lijst

Je ging in het verleden een lening aan, die je om de een of andere reden niet tijdig kon terug betalen. Daardoor kwam je op de zwarte lijst van de Nationale Bank van België terecht. Wat zijn de gevolgen van zo'n vermelding op de zwarte lijst? Je wil nu immers een nieuwe lening afsluiten om aan een financieel moeilijke periode het hoofd te kunnen bieden. Is dat nog mogelijk nu je op de zwarte lijst staat? Hoe reageren kredietverleners op zo'n zwarte lijstnotering? 
Een lening aangaan terwijl je op de zwarte lijst van de Nationale Bank van België staat is nog steeds mogelijk, zéker wanneer je er naar zoekt op internet. Officiële kredietverstrekkers zijn bij een zwarte lijstvermelding zo goed als uitgesloten. Ze beschikken immers over allerlei controlemiddelen om hun risico zoveel mogelijk te beperken. Toch zijn er in de privé- sector altijd nog wel kredietverstrekkers te vinden die, ondanks een vermelding op de zwarte lijst van onze Nationale Bank, een lening toekennen. Dat is in de meeste gevallen zéker niet in het voordeel van de consument. Kan die zijn lening niet tijdig terug betalen, dan zit hij pas goed met onoverkomelijke financiële problemen opgescheept.


Wanneer komen we op de zwarte lijst terecht?
Wat is deze zwarte lijst die door de Nationale Bank van België wordt bijgehouden en geactualiseerd? Op deze zwarte lijst  komen alle wanbetalers terecht die niet tijdig hun lening terug betaalden. Ze moeten daarbij een betalingsachterstand van minstens drie maanden hebben opgelopen. Nadat de lening is afbetaald, blijven we in principe nog minstens één jaar op de zwarte lijst. Deze is er niet voor niets. Zo willen kredietverstrekkers hun risico uiteraard zoveel mogelijk beperken, maar dat is niet alles. Met deze zwarte lijst wil men de consument tegen over creditering beschermen. Willen we toch een nieuwe lening aangaan, dan wachten we daar bij voorkeur mee tot we van de zwarte lijst werden geschrapt.

Ondanks zwarte lijstmelding toch leningsmogelijkheden


Kunnen we niet zonder nieuwe lening, en staan we nog steeds op de zwarte lijst, dan zijn er toch nog beperkte mogelijkheden voor het afsluiten van een nieuwe lening. Als huiseigenaar kunnen we nog steeds een lening aangaan. Of dit voor de kredietaanvrager de beste oplossing is, durven we echter sterk te betwijfelen. De kredietgever loopt daarentegen slechts een beperkt risico. Komen we onze verplichtingen niet na, dan zal  de kredietverstrekker immers onze woning verkopen om zo het geleende geld te recureren.


Lenen bij privé persoon


Een andere mogelijkheid is lenen bij een privé- persoon. Dat is zéker geen optie, want dergelijke privé- kredietverstrekkers vragen meestal woekerintresten omdat hun risico zoveel groter is.

Lenen of verpanden

Ondans onze plaats op de zwarte lijst van de Nationale Bank van België, kunnen we proberen een  nieuwe lening te versieren door te belenen of te verpanden. Daarbij geven we bijvoorbeeld een auto of juwelen als onderpand voor een nieuwe lening. Pas wanneer we onze lening volledig terug betaalden, krijgen we datgene wat we als onderpand hebben gegeven, terug. Betaal we onze lening niet stipt terug, dan verandert jouw onderpand van eigenaar…


Een lening terugbetalen met een andere lening…Velen lossen de ene lening af door een andere aan te gaan. Dit is uiteraard geen oplossing. Dan is de verleiding té groot om onze nieuw verkregen lening voor andere doeleinden te gebruiken dan onze vorige lening af te betalen. Zo geraken we ons nog dieper in de put. Zo'n schuldenspiraal kunnen we alleen onmogelijk doorbreken. Hulp van het OCMW van onze gemeente of van het CAW, en in een verder stadium van de collectieve schuldbemiddelaar, is dan de enigste uitweg…Business boeken (300x250)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten