dinsdag 30 augustus 2011

Tweede hypotheek voor extra financiële ademruimte

Je wil je woning verbouwen, renoveren of onderhoudswerken uitvoeren maar je budget is ontoereikend? Je hebt een tweede woning op het oog die je wil kopen, maar je eerste is nog niet verkocht? Dan biedt een tweede hypotheek op je huidige woning uitkomst. Met een tweede hypotheek beschik je over meer financiële ademruimte, en kan je lenen tegen een relatief voordelige tarief. In welke omstandigheden is zo'n tweede hypotheek of krediethypotheek, aan te raden en wegen de voordelen wel op tegen de nadelen?

Is het aangaan van een tweede hypotheek de meest aangewezen manier om als eigenaar een extra lening aan te gaan? Als eigenaar kan je een tweede hypotheek afsluiten op de gerealiseerde meerwaarde van je huidige woning. Je kan het extra kapitaal voor allerlei doeleinden gebruiken. Zo een tweede hypotheek wordt in vele gevallen gebruikt voor het uitvoeren van noodzakelijke renovatie- of verbouwingswerken. Je kan deze extra financiële injectie ook gebruiken voor het kopen van een tweede woning, in afwachting dat je huidige woning nog niet is verkocht. De rente van je tweede hypotheeklening is gedurende twee jaar ook fiscaal aftrekbaar.

Relatief voordelig lenen

Vooraleer je een definitieve beslissing neemt, moet je de voor- en nadelen van een tweede hypotheek grondig afwegen. Wil je voor de een of andere reden een lening afsluiten, dan komt een tweede hypotheek of het verhogen van de bestaande alvast stukken voordeliger uit dan een persoonlijke lening. Gebruik je een tweede hypotheek voor de financiering van verbouwingswerken, dan ook mag je de rente fiscaal aftrekken omdat, als gevolg van de verbouwingswerken, je woning in waarde is gestegen.

Tweede hypotheek afsluiten kost ook geld

Het klinkt mooi, maar besluit niet zomaar hals over kop een tweede hypotheeklening af te sluiten, dat kost immers ook geld. Lang niet iedereen komt overigens voor zo'n tweede hypotheeklening in aanmerking. Om die te kunnen afsluiten, moet je voldoende kunnen lenen op je maandinkomen. Zo wil de kredietverstrekker zoveel mogelijk risico's op wanbetaling uitsluiten. Voor zo'n krediethypotheek is de tussenkomst van een notaris noodzakelijk. Hij moet immers de meerwaarde van je huidige woning bepalen. En daar zijn uiteraard notariskosten, en ook dossierkosten aan verbonden.Business boeken (300x250)
  zondag 7 augustus 2011

Sociale leningen niet altijd goedkoopst

Een recent onderzoek van verbruikersorganisatie Test- aankoop zorgde voor verrassende resultaten. Volgens de verbruikersorganisatie zijn hypothecaire leningen bij heel wat sociale kredietinstellingen duurder dan algemeen werd aangenomen.

In vele gevallen ligt de rentevoet bij deze sociale kredietmaatschappijen verrassend heel wat hoger dan bij de klassieke banken. Kijken en vergelijken doet ook hier dus geld besparen. En het verschil tussen een  goedkope en duurdere hypothecaire lening scheelt al vlug méér dan de bekende slok op een borrel. Vlaams minister van  Wonen Freya Van den Bossche betwist de resultaten van Test- aankoop. Volgens haar vergeleek de verbruikersorganisatie hun hypothecaire tarief dat de banken aan hun beste klanten toekennen met het duurste hypothecair tarief van sociale kredietmaatschappijen. Volgens Test- Aankoop werd het spel eerlijk gespeeld. Eén ding is bij dit alles duidelijk: kies voor je hypothecair krediet niet meteen voor een sociale kredietmaatschappij, maar klop zeker ook aan bij je vertrouwde bankinstelling vooraleer een definitieve keuze te maken.Business boeken (300x250)

vrijdag 29 juli 2011

Een studentenlening is een goede investering

Het leven van een student is niet altijd zo gemakkelijk als het eruit ziet. Studeren kost veel geld, en wat als jouw ouders niet altijd de nodige financiële middelen ter beschikking hebben om jouw hogere studies te bekostigen? Een studentenjob? Dat is slechts een tijdelijke oplossing, want erg beperkt in tijd. En in  economisch minder goede tijden is het zéker als student verre van  gemakkelijk een (deeltijde) job te versieren. Vele studenten combineren werk en studie, maar wat als je geen job vinden en toch jouw studies wilt beëindigen? Een studentenlening misschien? Kan een student in België een studentenlening aangaan, en welke voorwaarden zijn aan zo'n studentenlening gekoppeld?


Het leven van een student is in  niets meer te vergelijken met dat van vroeger. Er zijn niet alleen jouw  colleges die veel kosten, er zijn jouw vrienden, er is het drukke uitgaansleven, jouw vele sociale contacten, de verenigingen, jouw gsm- en internetrekening, de huur van jouw kot en  ga zomaar door. De rekening loopt zo hoog op, dat steeds meer en meer ouders niet meer kunnen instaan voor het financieren van de hogere studies van hun kinderen. In Nederland is het afsluiten van een studentenlening de gewoonste zaak van  de wereld, maar ook in België kijken we niet langer op van  studenten die een lening afsluiten om hun studies en hun rekeningen te betalen.Banken lenen wat graag aan studenten


Zo'n studentenlening betekent voor velen een geschikt alternatief. Meestal vormt het afsluiten van een studentenlening geen enkel probleem. Banken zien studenten wat graag komen. Voor hen  is het verlenen van een studentenlening een goede investering. Een bank die zich specialiseerde in het verlenen van studentenleningen is de Kredietbank. Je kan  bekomt alle informatie over een studentenlening op http://www.kredietbank.be/. Vooraleer je als jongere een studentenlening afsluit, moet je eerst alle pro en contra's goed tegen mekaar afwegen. Lenen kost, geld en ook een studentenlening moet je tijdig terug betalen.


Studentenlening afbetalen tot 25 jaar na jouw studies


Een studentenlening biedt vele voordelen. De rente op deze lening ging de laatste maanden wel fors omhoog, maar is nog altijd stukken lager dan een klassieke lening. Je kan er zelfs voor kiezen jouw lening pas terug te betalen vanaf het ogenblik dat je afgestudeerd bent. Een studentenjob is uiteraard een geschikt alternatief, maar is niet altijd voor iedereen weggelegd. Met een studentenjob heb je ook veel minder tijd om te studeren. Zijn jouw studies succesvol afgerond, dan heb je in vele gevallen nog vijftien tot zelfs vijfentwintig jaar tijd om jouw studentenlening af te betalen.


Leen nooit meer dan nodig

Leen nooit meer dan je écht nodig hebt. Doe je dat toch, dan is de kans groot dat je de studentenlening niet tijdig kunt terug betalen. Er zijn studenten of ex- studenten die uiteindelijk een nieuwe lening moeten afsluiten, om hun studentenlening tijdig te kunnen betalen. Zo kom je al vlug in een vicieuze cirkel terecht, die je slechts moeizaam kan doorbreken.


Lening afsluiten bij hogeschool of studietoelage

De laatste jaren jaren verlenen steeds meer hogescholen en universiteiten studenten de mogelijkheid om bij hun sociale dienst een renteloze studentenlening af te sluiten. Je neemt daarvoor best contact op de sociale dienst van jouw hogeschool of universiteit om samen de verschillende mogelijkheden te bespreken. Een andere uitstekend alternatief is een renteloze voorschot aanvragen op jouw studietoelage die door de Vlaamse Gemeenschap wordt verleend.Business boeken (300x250)

maandag 25 juli 2011

Goedkoop lenen met groene lening

Lenen kost geld. Leen dus nooit méér dan je tijdig kan terug betalen. Ben je van plan renovatiewerken aan jouw woning uit te voeren? Dan is de kans zeer groot dat je goedkoop kan lenen door het afsluiten van  een groene lening. Het betreft hier dus een milieuvriendelijke lening met als voornaamste doel energiebesparende renovatiewerken aan jouw woning aan te moedigen door goedkoop geld te verlenen. Deze groene leningen zijn  dan ook bijzonder populair, want zo'n groene lening biedt renoveerders vele voordelen. Hoe gaat het afsluiten van een groene lening praktisch in zijn werk,  en is zo'n groene lening altijd en voor iedereen intressant?

Wie ernergiebesparende renovatiewerken aan zijn woning wil uitvoeren, en van deze goedkope groene lening wil genieten, mag niet veel tijd meer verliezen. Verloopt alles volgens plan, dan kan je nog tot eind dit 2011 een groene lening aanvragen.

Wat is een groene lening?

Sinds de invoering van deze groene lening nu twee jaar geleden,  deden al ruim 50000 landgenoten beroep op zo'n groene lening. Per lening werd gemiddeld een bedrag van iets minder dan 15000 euro verleend, 15000 euro is het maximum bedrag dat je via een groene lening kan afsluiten. Gehuwden en wettelijk samenwonenden stijgt het bedrag van deze groene lening tot een maximum van 30000 euro per woning. Het minimum bedrag werd vastgesteld op 1250 euro. Een groene lening biedt ons dubbel voordeel. Je krijgt niet alleen een goedkope lening, je geniet zo ook van een belangrijk fiscaal voordeel.


Voordelen van een groene lening


Met deze groene lening wordt de interst verminderd met 1,5 procent. Betaal je belastingen, dan krijg je via jouw belastingsaangifte 40% van de betaalde intresten terug, of nog eens een extra vermindering met 1,8%. Je moet wél over een geldreserve beschikken, want op deze terugbetaling is het gemiddeld zo'n achttien maanden wachten.


Welke renovatiewerken komen in aanmerking?

Om van de voordelen van zo'n groene lening te kunnen genieten, moet je deze lening afsluiten met als enig doel renovatiewerken aan jouw woning uit te voeren met als doel het energieverbruik drastisch te verlagen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de vervanging van een oude verwarmingsketel, de installatie van zonnepanelen en van dubbele beglazing, dak- , vloer- en muurisolatie of bij het installeren van  thermostatische kranen. Ook het laten uitvoeren van een energie-audit komt voor een groene lening in aanmerking.

Hoe groene lening aan gaan?

Voor het afsluiten van een goedkope groene lening, kan je terecht bij jouw vertrouwde bankinstelling of bij een kredietinstelling. Deze zullen je de bonus automatisch toekennen. Ze zullen dit bedrag later van de overheid recupereren.


Voordelig als je over eigen kapitaal beschikt

Een groene lening is niet voor iedereen even voordelig. Beschik je over te weinig eigen kapitaal, dan heb je met zo'n goedkope groene lening weinig of geen voordeel. Betreft het jouw eigen woning en heb je geen lopende hypothecaire lening of een levensverzekering af te betalen? Dan is het voordeliger een hypothecair krediet van tien jaar met belastingsaftrek van de woonbonus voor jouw enige woning én een korting van 1,5 procent.Business boeken (300x250)

donderdag 21 juli 2011

Woonkrediet wordt duurder: kies voor een vaste rentevoet!

Het spook van de schuldencrisis drukt nu ook stilaan zijn stempel op tarieven die de banken aanrekenen voor hypothecaire kredieten. Door deze schuldencrisis gaat ook de Belgische en Nederlandse marktrente fors de hoogte in. Lenen voor een woning zal er de komende maanden dan zéker niet goedkoper worden, integendeel. Sta je op het punt een hypothecaire lening af te sluiten, ga dan zonder twijfel voor een vaste rentevoet, daar zal je de komende maanden beslist geen spijt van hebben.
Om het hoofd te bieden aan de crisis op de financiële markten, verhoogde de Europese Centrale Bank (ECB) haar rentevoeten. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de alle kredietvormen. Hypothecaire kredieten ontsnappen daar evenmin aan. Wijzigt de ECB haar rentetarieven, dan ondervinden we daar als consument ongetwijfeld de gevolgen van. Verwacht men een verhoging van de rentevoeten door de ECB, dan wapenen de banken zich daar tegen door de kortetermijnrenten waarmee deze banken zich herfinancieren, te verhogen.

Nadelige gevolgen voor variabele woonkredieten

Net als de rentetarieven voor termijndepositos, gaat de rente voor variabele hypotheekformules en het consumentenkrediet eveneens de hoogte in. Door het krediet duurder te maken, wil de ECB het spook van de schuldencrisis in de Europese gemeenschap aan banden leggen.

Kies voor een vaste rentevoet

Koester je bouwplannen, en wil je een hypothecaire lening aangaan, kies dan voluit voor een woonkrediet met een vaste rentevoet. Deze steeg de voorbije maanden met amper 0,3 procent, tegenover een stijging met 1,2 procent voor variabele rentevoeten. Wie eerder koos voor een vijfjaarlijks herzienbaar  hypothecair krediet, betaalde eind vorig jaar een rente van 3,82 procent. Zij moeten nu rekenen met een rentevoet van minimum 4,12 procent, en dit cijfer zal de komende maanden ongetwijfeld verder stijgen. Het is dan ook niet te verwonderen dat 75 procent van alle hypothecaire leningen met een vaste rentevoet worden afgesloten.Business boeken (300x250)zondag 17 juli 2011

Nu bestellen en straks betalen: lening met hoge intrest

Dankzij het groter aantal webwinkels en de grotere veiligheid, kopen we meer en meer online, van dagdagelijkse aankopen, over schoonheids- en verzorgingsproducten tot belangrijkere investeringen als electro, laptops, pc’s en televisietoestellen. Consumenten  doen dan ook meer en meer aan  uitgesteld betalen. Uitgesteld betalen is een vorm van lenen, en dat is zéker niet gratis. Ook een uitgestelde betaling moet stipt en dus tijdig terug betaald. Is de formule nu bestellen, later betalen,  wel zo aantrekkelijk als het ons wordt voorgesteld?


Webwinkels, supermarkten en grote (electro) ketens maken van de nood en deugd, en bieden ons de mogelijkheid tot betalen na ontvangst van onze bestelde producten, toestellen of diensten. Op die manier kopen ze consumenten met betalingsproblemen te lokken die ze anders nooit over de vloer kregen. Dankzij deze verkoopsstrategie verhoogt hun omzet aanzienlijk.

In één keer of gespreid betalen

Kiezen we voor uitgesteld betalen, dan hebben we als consument de keuze uit verschillende mogelijkheden. We kunnen ons aankoopbedrag éénmalig betalen op een vooraf afgesproken datum, of we opteren voor een gespreide betaling. De meerderheid kiest voor deze laatste mogelijkheid. Dan wordt onze uitgestelde betaling meestal omgezet in een doorlopend krediet, gekoppeld aan een erg hoge rente.

Uitgestelde betalingsperiode zonder rente

Bij een uitgestelde betaling wordt in principe géén rente aangerekend, wél adminitratiekosten, en hier wringt dikwijls het schoentje. Hoe langer we wachten met terug betalen, hoe hoger onze administratiekosten zullen oplopen.

Kredietverstrekker neemt betaling over

Er zijn ook heel wat kredietverstrekkers in ons land die uitgesteld betalen mogelijk maken. Deze werken meestal nauw samen met grote winkelketens. Deze kredietverleners betalen ons aankoopbedrag rechtstreeks aan de verkoper, en vorderen het op hun beurt van ons terug. Zit je financieel moeilijk, dan kan je met de kredietverlener een regeling treffen om het verschuldigde bedrag in enkele keren te betalen. Men gaat daar wat graag op in. In ruil voor deze betalingsfaciliteiten krijgen we immers een bijzonder hoge rente aangesmeerd.

Kies voor een andere oplossing

Een doorlopend krediet bij jouw vertrouwde bankier is in veruit de meeste gevallen stukken voordeliger. Ben je niet zéker jouw uitgestelde betaling in één keer te kunnen terugbetalen, kies dan voor een doorlopend krediet of zelfs een persoonlijke lening, in plaats van een gespeciliseerde kredietverstrekker in te schakelen. Kan je deze laatste niet tijdig terug betalen, dan zit je pas écht in de financiële problemen!Business boeken (300x250)maandag 11 juli 2011

Lenen wordt duurder, sparen brengt méér op

Recent verhoogde de Europese Centrale Bank voor de zoveelste keer de rentevoet. De meesten van ons intresseren zich daar slechts matig voor, maar hebben er niettemin wél mee te maken. Met de rentestijging worden we immers dagelijks, bewust of onbewust, geconfronteerd. Maar wat zijn nu precies de gevolgen van deze rentestijging?


Een verhoging van de rentevoet heeft zowel belangrijke voor- als nadelen. Dergelijke verhoging van de rentevoet is bijzonder goed nieuws voor de spaarders onder ons. Het zijn diegenen die leningen afsloten, die uiteindelijk het gelag betalen.


Slecht nieuws voor aanpasbare woonkredieten


Bouwers die bij het afsluiten van hun woonkrediet voor een aanpasbare tarief kozen, moeten bij een verhoging van de rentevoet maandelijks méér ophoesten om hun lening af te betalen. Volgens berekeningen van de Immotheker, steeg de rente die de bank aanrekent de voorbije maanden tot 3,4 procent, of een stijging van bijna 0,5 procent. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien niet veel, maar op een woonkrediet scheelt dat al vlug een flinke slok op een borrel.


Goed nieuws voor spaarders


Landgenoten die liever hun spaarcenten op een klassiek spaarboekje of op een termijnrekening parkeren, plukken daar nu de vruchten van. Inderdaad, spaarders zijn bij een rentestijging de winnaars. Zowel de rente op spaarboekjes als op termijnrekeningen met een korte looptijd, zit nu al enige tijd in de lift. Zo steeg de gemiddelde rente op de tien best renderende rekeningen van 2,3 procent eind vorig jaar, tot de huidige 2,7 procent.


Evolutie van de euro


De stijging van de rentevoet heeft uiteraard ook z'n gevolgen voor de euro. Beleggers houden nu eenmaal van munten die hen zekerheid en een zo hoog mogelijk rendement bieden, zonder dat daar risico's tegenover staan. Zo klom de euro na de vorige renteverhoging, met maar liefst zes procent.


Business boeken (300x250)Slecht nieuws voor exporterende landen


Voor landen die het hoofdzakelijk van de export moeten hebben, zijn zo'n rentestijgingen uiteraard slecht nieuws. Zo werden Europese producten voor de Amerikaanse consument de laatste maanden fors duurder.

zaterdag 9 juli 2011

Goed gekozen woonkrediet doet 66000 euro besparen

We worden blijkbaar allemaal geboren met een baksteen in onze maag. Het realiseren van onze droomwoning vormt een belangrijk doel in ons leven. Bouwen kost geld, een woonkrediet is dan ook een peperdure aangelegenheid. Té veel landgenoten gaan lukraak te werk bij het afsluiten van zo een woonkrediet. Het kiezen van de juiste formule is nochtans belangrijk genoeg om er voldoende tijd aan te besteden. Volgens adviesketen Immotheker laten nog teveel bouwlustigen zand in hun ogen strooien door reuze kortingen die hun bankier in het vooruitzicht stelt.


Bij het afsluiten van een woonkrediet, gaan we best doordacht te werk en gaan we na welke voorwaarden aan ons woonkrediet worden verbonden. De door bankiers beloofde kortingen zijn in veruit de meeste gevallen verbonden aan een ganse reeks voorwaarden, die voor de toekomstige bouwer niet altijd even gunstig uitvallen. Heel wat 'voordelige' woningkredieten gaan samen met het verplicht afsluiten van een schuldsaldoverzekering, een brandverzekering en/of het openen van bijvoorbeeld een zicht- en/of spaarrekening.


Welke referentie- index wordt toegepast?


Belangrijk bij het afsluiten van een woonkrediet is de referentie- index die wordt berekend. En hier wringt meestal het schoentje, want deze referentie- index wijzigt voortdurend. Banken hebben ook op dit vlak een wettelijke informatieplicht, maar de consument krijgt de nodige informatie pas op papier wanneer die zijn beslissing zo goed als definitief genomen heeft.


Grootschalig onderzoek


Immotheker kwam tot dit besluit na grondig onderzoek van maar liefst 2400 offerteaanvragen voor een woonkrediet. De deskundigen van Immotheker namen als referentie een woonlening van 200000 euro op een periode van dertig jaar en een korting van 1,5 procent, op voorwaarde dat de leningaanvrager(s) zowel een brand- als een schuldsaldoverzekering bij de kredietverstrekker afsluit(en). Zeggen we één van deze verzekeringen vroegtijdig op, dan zijn we meteen ook onze 'intressante' korting kwijt, waardoor we plots 66000 euro extra mogen ophoesten.


Voorwaardelijke kortingen erg gevaarlijk


Volgens Immotheker moeten we erg voorzichtig zijn voor een zogezegde voordelige woonlening die aan voorwaardelijke kortingen is gekoppeld. Op die manier willen banken de ondertekenaars van woonkredieten zo lang mogelijk in hun greep houden.


Schuldsaldoverzekering door overlijden plots veel duurder


En dan is er nog het probleem van de verzekeringspremies die ons op termijn véél geld kunnen kosten. Immotheker verduidelijkt dat, wanneer twee dertigers hun krediet van 215000 euro willen verzekeren en één van hen overlijdt, de premie van hun schuldsaldoverzekering plots 43300 euro duurder wordt. "Wat de bank met de ene hand geeft, neemt ze met de andere dubbel terug" zo luidt het bij Immotheker.


Invoeren van adviesplicht 


Immotheker wil deze praktijken stoppen met het invoeren van een zogenaamde adviesplicht, waarbij de bankier moet zoeken naar de best passende leningsformule voor zijn klant. Dat werd eerder al verplicht voor consumentenkredieten. Immotheker besluit dat een slecht gekozen woonkrediet de consument voor grote financiële problemen kan stellen.


Business boeken (300x250)

donderdag 7 juli 2011

Hoeveel mag ik lenen om tijdig kunnen terug te betalen?

Je zit wat krap bij kas, krijgt enkele rekeningen in de bus waar je niet op gerekend had, en om aan die moeilijke financiële periode het hoofd te kunnen bieden, verkies je een lening aan te gaan. Liever dat, dan bij familie of vrienden in het krijt te staan. Maar op welke manier kom ik te weten hoeveel ik mag lenen om het geleende bedrag tijdig te kunnen terug betalen?

We gaan geen lening aan van de ene minuut in de andere. Dat doen we wel overwogen, en nadat we
hebben nagegaan of we wel in staat zijn het geleende bedrag tijdig terug betalen. Slagen we daar niet in, dan zijn onze problemen immers niet te overzien. Een lening aangaan doen we zeker niet onvoorbreid. Onze beste raadgever daarbij is ongetwijfeld onze vertrouwde bankier. Die is het best op de hoogte van wat we financieel aankunnen. Vooraleer we onze zoektocht naar de meest voordelige lening starten, gaan we best na of we wel een lening kunnen aangaan.

Geleende bedrag hangt van persoonlijke situatie af

Dé vraag is ongetwijfeld welk bedrag we financieel aankunnen. "Hoeveel mag ik lenen?" is dé vraag die we ons vooraf moeten durven stellen. Daar is uiteraard geen getal op te plakken. Hoeveel we mogen en kunnen lenen, verschilt uiteraard van persoon tot persoon en van ieders financiele situatie. Hoeveel bedraagt ons maandelijks, vast inkomen? Welke vaste uitgaven staan daar tegenover? Is jouw financiële ruimte wel groot genoeg om nog een lening aan te kunnen en dus tijdig terug te betalen? Officiële kredietverleners zullen ons immers alleen dan een lening toestaan als ze er zéker van zijn dat we deze binnen de vooropgestelde termijn terug te betalen.

Private kredietverlener

Kunnen we via de officiële weg geen lening bekomen, dan rest ons enkel nog private kredietverleners. Of dit een goede oplossing is, is zeer de vraag. Private kredietverleners vragen meestal woekerintresten, of geven ons enkel een lening in ruil voor een zogenaamd onderpand of leengarantie. Zo een onderpand kan bijvoorbeeld een auto zijn of andere waardevolle voorwerpen zoals juwelen. Slagen we er niet in onze lening binnen de vooropgestelde termijn terug te betalen, dan zijn  we ook dit onderpand kwijt...

Bedrag lening berekenen via calculators

Hoe groot het bedrag is dat we mogen lenen, kunnen we op verschillende gespecialiseerde websites met zogenoemde calculators of modules berekenen. Sla het resultaat van zo'n berekening zeker niet in de wind.  Ga nooit boven het vooropgestelde maximum bedrag, dat biedt ons dan toch enige zekerheid over onze betaalmogelijkheden binnen de vooropgestelde termijn.Business boeken (300x250)

dinsdag 5 juli 2011

Lagere rente bij Record Spaarbank

In tegenstelling met de Europese Centrale Bank, dat de rente zal verhogen, doet men bij de Record Spaarbank nu het tegenovergestelde. Record Spaarbank, een dochter van ING België, snoeit zelfs in de opbrengst van enkele spaarrekeningen waarvan het de rente verlaagt. Meest opmerkelijk is ongetwijfeld de vaststelling dat Record Spaarbank de basisrente van verschillende spaarprodukten fors naar beneden haalt. De spaarbank verdedigt zich door te stellen dat de getrouwheidspremie dan weer wordt verhoogd om zo trouwe klanten extra te belonen.


Feit is dat volgens financiële deskundigen de spaarder er uiteindelijk toch de dupe van is, en er op het einde van de rit minder aan over zal houden.
De tarieven van de populaire Gold rekeningen zakken van de huidige 1,80%+ 0,40% naar 1,50% = 0,50%. De opbrengst van de Record Max- en klassieke spaarrekening ontsnappen evenmin aan deze trend. Zij worden  teruggeschroefd van 1,30% + 0,40% naar 1% + 0,50% EN VAN 1,10% + 0,30% naar 1% + 0,25%. De tarieven van de Platinum- rekening blijven daarentegen ongewijzigd op 1% + 1,50%.
Business boeken (300x250)

maandag 4 juli 2011

Minilening zonder intrest en raadpleging zwarte lijst

Wat tot hiertoe in ons land onmogelijk was, kreeg de Nederlandse kredietverstrekker Ferratum wél voor elkaar. Daar waar in Nederland een minilening zonder intrest en bkr notering (bij ons zwarte lijst van de Nationale Bank) al goed ingeburgerd is, is in België geen enkele kredietverstrekker bereid zo'n lening toe te staan. Ferratum zorgt nu dus meteen voor een primeur in ons land: voortaan kunnen we bij deze Nederlandse kredietvestrekker terecht voor het afsluiten van een minilening zonder intrest. Ook landgenoten die op de zwarte lijst van de Nationale Bank van België staan, kunnen op zo een kortlopende minilening aanspraak maken. 


Iedereen van ons maakt het al wel eens mee. Met een onverwachte uitgave geconfronteerd worden terwijl jouw loon nog enkele weken op zich laat wachten. Een minilening zoals die in Nederland al goed ingeburgerd is, zou dan ook voor ons dé oplossing zijn. Tot voor kort was het afsluiten van zo'n minilening met een beperkte looptijd, hier dus onmogelijk.


Minilening mogelijk


In Nederland worden maandelijks tienduizenden minileningen afgesloten. Het mag dan ook niemand verwonderen dat het uitgerekend een Nederlandse kredietverstrekker is die, als eerste in ons land, zo'n minilening aanbiedt. Dergelijke minileningen variëren van gemiddeld vijftig tot tweehonderd euro. Tot duizend euro spreekt men bij deze Nederlandse kredietverlener van een minilening.


Zwarte lijst Nationale Bank


In ons land wordt voor het toekennen van een lening steeds de zwarte lijst van de Nationale Bank geraadpleegt. Met deze zwarte lijst, waarop alle wanbetalers met een terugbetalingsachterstand van minstens drie maanden staan, willen de kredietverleners hun risico's zoveel mogelijk beperken. De consument wil men dan op zijn beurt behoeden tegen overcreditering.


Minilening met korte looptijd


De looptijd van een minilening is uiteraard veel beperkter dan bij een klassieke persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Met een minilening lenen we een beperkt bedrag met een looptijd van maximum dertig dagen. Omdat de looptijd van een minilening erg beperkt is, raadpleegt kredietverstrekker Ferratum de door vele Belgen zo gevreesde zwarte lijst van de Nationale Bank niet. We betalen enkel het geleende bedrag én behandelingskosten terug, en dit binnen een termijn van maximum dertig dagen. De behandelingskosten zijn afhankelijk van de geleende som.


Betrouwbaar lenen per SMS en  zonder intrest


Een minilening afsluiten van bijvoorbeeld tweehonderd euro, gaat bij Ferratum vrij gemakkelijk. Zo'n minilening, minikrediet of flitslening kunnen we zelfs aanvragen per SMS of via email. Ferratum is al jarenlang actief op de Nederlandse kredietmarkt, en is dus een betrouwbare partner. Een minilening, hoe klein ook, moet echter tijdig worden terug betaald, en dat betekent voor velen een struikelblok. Ga pas zo'n minilening aan wanneer je er honderd procent zéker van bent dat je het geleende bedrag binnen de vooropgestelde termijn kunt terug betalen. Uiteraard mét de behandelingskosten. Betalen we onze minilening niet tijdig terug, dan wachten ons zware boetes én onkosten. Een minilening kunnen we bij Ferratum zelfs op zondag aanvragen!

Business boeken (300x250)


zondag 3 juli 2011

Geld lenen mogelijk ondanks vermelding zwarte lijst

Je ging in het verleden een lening aan, die je om de een of andere reden niet tijdig kon terug betalen. Daardoor kwam je op de zwarte lijst van de Nationale Bank van België terecht. Wat zijn de gevolgen van zo'n vermelding op de zwarte lijst? Je wil nu immers een nieuwe lening afsluiten om aan een financieel moeilijke periode het hoofd te kunnen bieden. Is dat nog mogelijk nu je op de zwarte lijst staat? Hoe reageren kredietverleners op zo'n zwarte lijstnotering? 
Een lening aangaan terwijl je op de zwarte lijst van de Nationale Bank van België staat is nog steeds mogelijk, zéker wanneer je er naar zoekt op internet. Officiële kredietverstrekkers zijn bij een zwarte lijstvermelding zo goed als uitgesloten. Ze beschikken immers over allerlei controlemiddelen om hun risico zoveel mogelijk te beperken. Toch zijn er in de privé- sector altijd nog wel kredietverstrekkers te vinden die, ondanks een vermelding op de zwarte lijst van onze Nationale Bank, een lening toekennen. Dat is in de meeste gevallen zéker niet in het voordeel van de consument. Kan die zijn lening niet tijdig terug betalen, dan zit hij pas goed met onoverkomelijke financiële problemen opgescheept.


Wanneer komen we op de zwarte lijst terecht?
Wat is deze zwarte lijst die door de Nationale Bank van België wordt bijgehouden en geactualiseerd? Op deze zwarte lijst  komen alle wanbetalers terecht die niet tijdig hun lening terug betaalden. Ze moeten daarbij een betalingsachterstand van minstens drie maanden hebben opgelopen. Nadat de lening is afbetaald, blijven we in principe nog minstens één jaar op de zwarte lijst. Deze is er niet voor niets. Zo willen kredietverstrekkers hun risico uiteraard zoveel mogelijk beperken, maar dat is niet alles. Met deze zwarte lijst wil men de consument tegen over creditering beschermen. Willen we toch een nieuwe lening aangaan, dan wachten we daar bij voorkeur mee tot we van de zwarte lijst werden geschrapt.

Ondanks zwarte lijstmelding toch leningsmogelijkheden


Kunnen we niet zonder nieuwe lening, en staan we nog steeds op de zwarte lijst, dan zijn er toch nog beperkte mogelijkheden voor het afsluiten van een nieuwe lening. Als huiseigenaar kunnen we nog steeds een lening aangaan. Of dit voor de kredietaanvrager de beste oplossing is, durven we echter sterk te betwijfelen. De kredietgever loopt daarentegen slechts een beperkt risico. Komen we onze verplichtingen niet na, dan zal  de kredietverstrekker immers onze woning verkopen om zo het geleende geld te recureren.


Lenen bij privé persoon


Een andere mogelijkheid is lenen bij een privé- persoon. Dat is zéker geen optie, want dergelijke privé- kredietverstrekkers vragen meestal woekerintresten omdat hun risico zoveel groter is.

Lenen of verpanden

Ondans onze plaats op de zwarte lijst van de Nationale Bank van België, kunnen we proberen een  nieuwe lening te versieren door te belenen of te verpanden. Daarbij geven we bijvoorbeeld een auto of juwelen als onderpand voor een nieuwe lening. Pas wanneer we onze lening volledig terug betaalden, krijgen we datgene wat we als onderpand hebben gegeven, terug. Betaal we onze lening niet stipt terug, dan verandert jouw onderpand van eigenaar…


Een lening terugbetalen met een andere lening…Velen lossen de ene lening af door een andere aan te gaan. Dit is uiteraard geen oplossing. Dan is de verleiding té groot om onze nieuw verkregen lening voor andere doeleinden te gebruiken dan onze vorige lening af te betalen. Zo geraken we ons nog dieper in de put. Zo'n schuldenspiraal kunnen we alleen onmogelijk doorbreken. Hulp van het OCMW van onze gemeente of van het CAW, en in een verder stadium van de collectieve schuldbemiddelaar, is dan de enigste uitweg…Business boeken (300x250)